[Sign in][Main]

פורום הערצת ג׳ודי נמ״ש

בהנהלת ג׳ודי לנצח!
 
      

ברוכים הבאים כל מעריצי ג׳ודי באשר הם!  ברוכים הבאים כל מעריצי ג׳ודי באשר הם!  ברוכים הבאים כל מעריצי ג׳ודי באשר הם!

שימו לב! זהו אינו פורום רשמי, והנכתב כאן איננו בתיאום עם ג׳ודי ניר מוזס שלום. קישור לפייס של ג'ודי.

 

אבי משולם: "אין מצב שהמדינה הזאת תתקיים בלי '

ג׳ודי בעיתונות
2012-01-20 22:00

אבי משולם: "אין מצב שהמדינה הזאת תתקיים בלי 'מעריב'" - גלובס


גלובס

אבי משולם: "אין מצב שהמדינה הזאת תתקיים בלי 'מעריב'"
גלובס
זה, "מעריב", התגלגל דרך ג'ודי שלום-ניר-מוזס? "לא. רבים טועים לחשוב כך. למעשה, הכרתי אותה אולי חודש לפני שעזבתי את וואלה, כשהיא התחילה לכתוב טור לאתר. חודש אחרי שעזבתי, הגיע טלפון ממנה שבו היא ביקשה ממני לתקן משהו בטור. אמרתי לה 'תשמעי ג'ודי אני לא שם, אבל אני ארים טלפון'. עד אז פגשתי אותה פעמיים. ואז היא אמרה לי 'אה, יש אחד זקי, תבוא תכיר'". - כנראה הרשמת אותה עמוקות בשתי הפגישות ההן, אם הן הובילו למינויך לעורך "מעריב". "אני רוצה להאמין שכן. אבל באמת, אלה היו מפגשים שכל אחד מהם ארך כ-45 דקות. ...


כל הידיעות הכי חמות על ג׳ודי ניר מוזס שלום.
   
[] הסיטי: שרי אריסון מחתנת - NRG מעריב  ג׳ודי בעיתונות   2012-01-22 07:11 
   [] שיהיה במזל טוב*  טל אדם*   2012-01-24 20:08 
[]  אבי משולם: "אין מצב שהמדינה הזאת תתקיים בלי '  ג׳ודי בעיתונות   2012-01-20 22:00 
[] הסיטי: מה חנך דוד עזריאלי? - NRG מעריב  ג׳ודי בעיתונות   2012-01-19 17:19 
   [] ג'ודי רק לפרגן יודעת  ג׳ודי לנצח!   2012-01-19 17:22 
Page produced in: 0.02 Seconds.
2019-11-20 09:56 UTC

[RSS]