[Sign in][Main]

פורום הערצת ג׳ודי נמ״ש

בהנהלת ג׳ודי לנצח!
 
      

ברוכים הבאים כל מעריצי ג׳ודי באשר הם!  ברוכים הבאים כל מעריצי ג׳ודי באשר הם!  ברוכים הבאים כל מעריצי ג׳ודי באשר הם!

שימו לב! זהו אינו פורום רשמי, והנכתב כאן איננו בתיאום עם ג׳ודי ניר מוזס שלום. קישור לפייס של ג'ודי.

 

כשהרבי ביקש להכין מקום פנוי בעמוד הראשון

ג׳ודי בעיתונות
2012-10-23 15:06

כשהרבי ביקש להכין מקום פנוי בעמוד הראשון - חב״ד אינפו

 


כשהרבי ביקש להכין מקום פנוי בעמוד הראשון
חב״ד אינפו
לראשונה בהיסטוריה עיתון ישראלי השאיר מקום פנוי בעמודו הראשון. מדובר בעיתון מעריב שיצא הבוקר בגלל מאבקי העובדים וקריסת העיתון. אבל מתברר שהרבי עצמו ביקש מבעלי ידיעות אחרונות להשאיר מקום פנוי בעמוד הראשון של העיתון כדי שיהיה מקום לבשר על ביאת המשיח. מדובר בפגישה שהייתה לגב' ג'ודי שלום ניר מוזס עם הרבי. בתחילת הפגישה דיווחה ניר-מוזס לרבי כי מאז שנתן לה את ברכתו לפני שנה "העיתון מצליח, גדל והולך". הרבי השיב לה: "הסוכנות שלך נקראת ידיעות אחרונות - מה שיהיה באחרית כל העניינים, שיבוא משיח צדקנו. אזי תכיני מקום ...כל הידיעות הכי חמות על ג׳ודי ניר מוזס שלום.
   
[]  כשהרבי ביקש להכין מקום פנוי בעמוד הראשון  ג׳ודי בעיתונות   2012-10-23 15:06 
[] ג'ודי שלום ניר מוזס למען ילדי העולם  ג׳ודי בעיתונות   2012-10-16 18:36 
   [] נפש גדולה!  ג׳ודי לנצח!   2012-10-17 03:51 
Page produced in: 0.02 Seconds.
2019-11-20 10:15 UTC

[RSS]