[Sign in][Main]

פורום הדגמה

בהנהלת הדגמה עברית
 
      
 

30 שנה להחלת הריבונות על הגולן - ישראל היום

הדגמה עברית
2011-12-11 02:14

30 שנה להחלת הריבונות על הגולן - ישראל היום


ישראל היום

30 שנה להחלת הריבונות על הגולן
ישראל היום
במהלך הדיון לא התאפק ראש הממשלה מנחם בגין, שהציג את החוק, וקרא לעבר ח"כ וילנר מן האופוזיציה: "סטליניסט!" מה אפשר ללמוד מאותו דיון על השיח הציבורי כיום, בדיוק 30 שנה מאוחר יותר? ראשית, בעניין ה"דמוקרטיה והרס הדמוקרטיה": ממשלת בגין השנייה הניחה את החוק על שולחן הכנסת בבוקר, ובתוך פחות מ-24 שעות הוא אושר בשלוש קריאות! היום, כשבכנסת ה-18 מזרזים עבודה על חוקים (כלומר מנסים לחוקק אותם בתוך שבועות) קוראים לזה "הרס הדמוקרטיה" ו"דורסנות". האם הדמוקרטיה נפגעה אז? ודאי שלא! גם לא היום. שנית, בעניין "דרכו של מנחם ...

   
[] TEST  סבא ג'פטו   2012-08-26 16:35 
[]  30 שנה להחלת הריבונות על הגולן - ישראל היום  הדגמה עברית   2011-12-11 02:14 
[] דן שכטמן מקבל את פרס נובל - כלכליסט  הדגמה עברית   2011-12-11 02:14 
Page produced in: 0.02 Seconds.
2020-01-25 17:38 UTC

[RSS]