[Sign in][Main]

פורום הדגמה

בהנהלת הדגמה עברית
 
      
 

איך עושים מה?

סבא ג'פטו
2011-05-20 21:44

שיהיה כתב קטן למעלה כמו חזקה? 23 שתיים בשלישית?

אפשר גם כתב קטן למטה, כמו בנוסחאות של כימיה H2O

 

בתחתית חלון העריכה יש שני סמלים X2 X2

ואפשר גם לשלב את שניהם... X2 שילוב שיוצר אות קטנה יותר, במחצית הדרך בין העליון לתחתון.תחשבו על זה רגע, תבינו לבד שאני צודק.
   
[] eee*  YO YO YO*   2010-10-13 15:29 
[♥♥] ברכות לקבוצת הדיון החדשה!  GV²   2009-11-10 03:30 
   [] אבל*  WAGABAGA*   2010-10-13 11:39 
      [] הודעת נסיון לה לה לה*  נסיון 123*   2010-09-26 12:28 
         [] 111*  YO YO YO*   2010-10-13 15:28 
      [] YO YO YO*  BONG-BONG*   2010-10-13 15:17 
      [] איך עושים את זה?  נ נח   2011-05-19 06:38 
         []  איך עושים מה?  סבא ג'פטו   2011-05-20 21:44 
   [] dfvsv*  ffggggdg*   2010-11-17 09:03 
      [] עכשיו?  נ נח   2010-12-08 06:03 
      [] 1234  ג'ולי רוג'ר   2013-08-01 16:49 
Page produced in: 0.04 Seconds.
2020-01-25 17:40 UTC

[RSS]