[Sign in][Main]

פורום שאלה קטנה

בהנהלת שרגא
 
      

זה המקום לשאול את כל השאלות שלא הצלחתם למצוא עליהן תשובה במקום אחר.
השימוש בתשובות הנמסרות בפורום הוא על אחריות המשתמש ואין לראות בו חלופה לייעוץ על ידי בעל מקצוע מוסמך.
מומלץ להרשם למערכת לפני פרסום שאלה, וכך תוכלו לקבל במייל הודעה כאשר שאלתכם נענתה.

 

סימונים על צ'קים

שרגא
2011-09-08 15:46

לצ'ק יש כמה "תכונות" המאפיינות/מגבילות את השימוש שאפשר לעשות בו. לצ'ק יש תכונה של "עבירות" ותכונה של "טהירות" ותכונה שלישת של "סחירות", שהיא תכונה המתקיימת כאשר לא הוגבלה טהירות או עבירות של צ'ק.

חשוב להבין שמבחינה פורמאלית הצ'ק הוא בעצם הנחייה של בעל החשבון לבנק שאצלו מתנהל החשבון. כלומר, אם לשמעון יש חשבון ב"בנק הגליל", והוא נותן צ'ק לראובן, אז המשמעות היא שראובן הולך ל"בנק הגליל" ומציג את הצ'ק, ובנק הגליל מבצע את ההנחיה שנתן שמעון לבנק הגליל לתת לראובן כסף.

אמנם ראובן יכול ללכת לבנק הגליל ולפדות את הצ'ק, אבל ראובן גם יכול לתת את הצ'ק לבנק שבו מתנהל חשבונו שלו (בנק הנגב), ובנק הנגב יציג את הצ'ק בשמו בבנק הגליל ויקבל את הכסף ויעביר לחשבון של ראובן.

תכונת ה"עבירות" מאפשרת לראובן להעביר את הצ'ק ללוי, ולוי ילך לבנק הגליל ויקבל את הכסף מחשבונו של שמעון. שמעון יכול, בשעת כתיבת הצ'ק, לעשות הגבלת עבירות. עושים את זה על ידי כתיבת המילים "לא עביר" על פני הצ'ק. במצב כזה ראובן יכול ללכת לסניף הבנק של שמעון ולקבל כסף מזומן או לתת את הצ'ק לבנק הנגב והוא יגבה את תמורתו מבנק הגליל, אבל ראובן לא יכול לתת את הצ'ק ללוי. כאשר עושים הגבלת עבירות חשוב גם למחוק את המילה "לפקודת" בצ'ק ולהשאיר רק "שלמו ל". משמעות המילה "לפקודת" היא שראובן יכול לפקוד על הכסף לעשות כרצונו (כשם שמפקד יכול לפקוד על חייל).

תכונת ה"טהירות" משקפת את זכותו של לוי לקבל את תמורתו של השטר ללא קשר לשאלה אם שמעון קיבל את תמורת השטר מראובן. נניח ששמעון קנה רהיטים מראובן, מועד הספקת הרהיטים הוא לעוד שבוע ושמעון שילם תמורת הרהיטים לראובן בצ'ק דחוי לעוד שבוע. בינתיים ראובן נתן את הצ'ק ללוי אבל לא סיפק את הרהיטים לשמעון בזמן. במצב כזה, ואם לא הוגבלה הטהירות, לוי הוא "אוחז כשורה" בצ'ק והוא יכול ללכת לבנק הגליל ולקבל את הכסף. הגבלת הטהירות מתבצעת על ידי כתיבת המילים "לא טהיר" בחזית הצ'ק או כתיבת הגבלה אחרת כגון "לערבון לשכר דירה". הגבלת הטהירות לא מונעת מראובן לקבל את תמורת הצ'ק, אלא שלשמעון יש בסיס יותר מוצק לערער על נסיבות גביית הצ'ק בדיעבד (בבית משפט) אם יטען שראובן פדה את הצ'ק שלא ביושר.

דרך שלישית להגביל את הצ'ק היא לכתוב "לא סחיר", שהיא דרך שמשלבת את שתי ההגבלות הקודמות, ולכן זה מה שעושים רוב מי שרוצה להגביל את הצ'ק לאדם שלזכותו הוא נרשם. גם במקרה כזה צריך למחוק את המילה "לפקודת".

ה"קרוס" (שני קווים מקבילים בחזית הצ'ק) הוא הדרך של שמעון להורות לבנק הגליל שלא לתת כסף מזומן תמורת הצ'ק, אלא רק לבצע העברה במקרה שבנק אחר מבקש לפדות את תמורתו. בדרך זו מגן שמעון על עצמו מפני טענה של ראובן שלא קיבל את הכסף אלא שאדם אחר גנב ממנו את הצ'ק והזדהה בשמו בבנק הגליל ולקח את הכסף. כאשר הצ'ק מופקד לחשבון נוצר שובל של עקבות לאן הלך הכסף ומי קיבל אותו. הקרוס נקרא ככה לא בגלל שהוא אמור להיות בצורת צלב, אלא בגלל שהוא "חוצה" את הצ'ק. במקום קרוס אפשר לכתוב את המילים "להפקדה בלבד".

הדרך המשולבת היא לשרטט קרוס (או לכתוב "להפקדה בלבד") בחזית הצ'ק ולהוסיף גם את המילים "לא סחיר" ולמחוק את המילה "לפקודת". במקרה כזה רק המוטב בצ'ק יכול לקבל את תמורתו, ורק על ידי הפקדה. שמעון יכול לרשום את התוספות האלו על כל הצ'קים בפנקס צ'קים חדש שקיבל מבנק הגליל ובכך להגן על עצמו ממצב שפנקס הצ'קים ייגנב והגנב יזייף את הצ'קים וילך לבנק הגליל לקבל את תמורתם במזומן.

אפשר (ומומלץ) להזמין פנקס צ'קים שבו כבר נעשו ההגבלות הללו, לשם הגנה במקרה גניבה.יגעת ולא מצאת - לך לשאול את שרגא!
   
[] ד"ר פליצבק  ניסים   2011-09-08 12:19 
[] הוספת מילים על צ'קים*  צ'יק צ'ק*   2011-09-08 01:42 
   []  סימונים על צ'קים  שרגא   2011-09-08 15:46 
[] ניקוי כלים מפלסטיק*  ניקוי כלים מפלסטיק*   2011-08-25 00:51 
   [] איך עובד סבון?  שרגא   2011-08-25 13:06 
      [] אז איך מנקים כלי פלסטיק בכל זאת?*  ניקוי כלים מפלסטיק*   2011-08-26 14:38 
         [] אין תשובה פשוטה  שרגא   2011-09-01 16:43 
Page produced in: 0.03 Seconds.
2020-01-22 02:30 UTC

[RSS]