[Sign in][Main]

פורום שאלה קטנה

בהנהלת שרגא
 
      

זה המקום לשאול את כל השאלות שלא הצלחתם למצוא עליהן תשובה במקום אחר.
השימוש בתשובות הנמסרות בפורום הוא על אחריות המשתמש ואין לראות בו חלופה לייעוץ על ידי בעל מקצוע מוסמך.
מומלץ להרשם למערכת לפני פרסום שאלה, וכך תוכלו לקבל במייל הודעה כאשר שאלתכם נענתה.

 

קפיצה נחשונית - נחשון בן עמינדב

שרגא
2011-05-06 02:51

בספר שמות מוזכר שמו של נחשון בן עמינדב כנשיא שבט יהודה בזמן יציאת מצריים.

מדרש חז"ל מספר שנחשון קפץ למים לפני שהם שהים נבקע, בזכות אמונתו שהים יבקע כפי שמשה צווה עליו.

הביטוי "קפיצה נחשונית" מבטא אומץ לב ועשיית פעולה מתוך בטחון וראשוניות.

לפי אגדת חז"ל בזכות הקפיצה הזו והאמונה שהיא בטאה, זכה נחשון שדוד המלך יהיה מזרעו.יגעת ולא מצאת - לך לשאול את שרגא!
   
[] מה הקטע לשים ג'נטים ממגנזיום בצמיגים של האוטו*  שימי המלך*   2011-05-11 17:26 
   [] ג׳נטים ממגנזיום  שרגא   2011-05-11 18:40 
[] קפיצה נחשונית*  ניקו השני*   2011-05-06 02:40 
   []  קפיצה נחשונית - נחשון בן עמינדב  שרגא   2011-05-06 02:51 
[] איזה חלק זה שווארמה?*  איזיק*   2011-05-03 21:45 
   [] שווארמה וגם שניצל  שרגא   2011-05-03 23:19 
Page produced in: 0.02 Seconds.
2019-12-07 02:09 UTC

[RSS]