[Sign in][Main]

מלגות לסטודנטים

בהנהלת עדי
 
      

ניתן לשאול כאן בכל הקשור למלגות וכן להשאיר מידע שיש לכם בנושא.

מומלץ להרשם למערכת לפני פרסום שאלה, כך תוכלו לקבל הודעה למייל כאשר שאלתכם נענית.

 

מלגות רבותי מלגות

עדי
2010-11-22 12:23

מלגת ירושלים, מלגה לחרדים, מלגת פרח, מלגת יושב ראש הכנסת(משרד החינוך),אני מנסה לחשוב על איזה עוד אני מכירה, אם יש מלגה שאת רוצה שאני יפרט תגידי לי


   
[] מלגה ליוצאי אירופה  עדי   2010-11-22 12:37 
[] מלגות כאילו!  saralele7   2010-11-22 12:19 
   []  מלגות רבותי מלגות  עדי   2010-11-22 12:23 
      [] שאלה*  שירה פ*   2012-04-17 07:41 
[] מלגות ירושלים  עדי   2010-11-22 12:18 
   [] לא רק למי שגר בירושלים!!!  עדי   2010-11-22 12:32 
      [] איך זה לא רק למי שגר, אם חייבים להביא חוזה ו  saralele7   2010-11-22 13:04 
         [] ההלואה שנהפכת למענק  עדי   2010-11-22 13:07 
   [] המילגות על ירושלים זה רק על השכרת דירה?זה מה  saralele7   2010-11-22 12:47 
      [] שאני רואה באתר  saralele7   2010-11-22 12:48 
         [] באתר של ערית ירושלים?  עדי   2010-11-22 13:01 
      [] פירוט  עדי   2010-11-22 13:00 
   [] שאלה*  מוריה*   2012-04-17 07:30 
Page produced in: 0.04 Seconds.
2019-10-23 12:27 UTC

[RSS]