[Sign in][Main]

לימוד ותרגול של השפה הגרמנית

בהנהלת רני134
 
      
[] פרדיגמות  רני 134   2014-09-05 12:13 
[] סידהרתא*  רני134*   2014-09-04 17:38 
   [] אוצר מילים - פיסקה ראשונה*  רני134*   2014-09-04 18:37 
   [] אוצר מילים - פיסקה שניה  רני 134   2014-09-05 12:10 
[] האם זה מיועד גם למתחילים?*  David*   2014-09-01 00:53 
   [] היי*  רני134*   2014-09-01 08:31 
      [] הייתי מציע לך להתחיל עם קומונה*  דור1000*   2014-09-01 16:04 
         [] אתה ללא ספק מנמק את עצמך*  רני134*   2014-09-01 19:21 
         [] איכס*  רני134*   2014-09-04 18:38 
   [] היי*  thzvyuc*   2014-09-02 09:05 
   [] תיקון טעות*  רני134*   2014-09-04 18:41 
[] טקסט ראשון  רני134   2014-08-25 15:25 
   [] טקסט קשה!!*  thzvyuc*   2014-08-28 21:44 
[] ברכות לקבוצת הדיון החדשה!  GV²   2014-08-25 15:18 

[עדכון על דיון חדש][עדכון על הודעה חדשה]

Page produced in: 0.04 Seconds.
2020-01-27 03:24 UTC

[RSS]